Faculty of Computer Science

Bialystok University od Technology

dr inż. JACEK GREKOW

Informatyki - Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A

Białystok 15-351Time-table: Link

Pokój 18CE-mail: j.grekow[at]pb.edu.pl


Copyright © 2001- Home Page of Jacek Grekow