Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

#
Prof. Vyacheslav Yarmolik
Bialystok Technical University
Department of Computer Science
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland

phone: +4885 746 9093
room: 4B

mail: yarmolik10ru[at]yahoo.com
Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland