SEMINARIUM DYPLOMOWE
Semestr letni, rok akademicki 2011/12

1. Zajęcia wstępne:

Omówienie zasad i etapów procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, na podstawie Regulaminu Studiów PB i Zarządzenia nr 88 Rektora PB z dnia 15.09.2009 roku w sprawie wprowdzenia "Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej”.

Przedstawienie elementów prawa autorskiego i konsekwencji ich naruszenia przy tworzeniu pracy dyplomowej. Przedstawienie elementów edytora (MS Word/Open Office)
Każdy student przygotowuje HARMONOGRAM realizacji pracy, który ma być zaakceptowany i podpisany przez promotora (realizacja harmonogramu będzie jedna z podstaw oceny z seminarium).

Zadanie: Sformatuj Dokument do postaci Przykład

2. Prezentacje studentów:

Mini Prezentacja 0 (3 - 5 min)
Studia Dzienne: 3-6 tydzień; Studia zaoczne: 2-3 zjazd Temat pracy – ogólne wiadomości;

Cel i zakres pracy;
Ideowa struktura projektu;
Możliwe narzędzia programistyczne.

Prezentacja 1 (10-15min)
Studia Dzienne: 7-10 tydzień; Studia zaoczne: 4-5 zjazd
Zrobione rozeznanie w literaturze;
Struktura projektu.

Prezentacja 2 (15-20min) Studia Dzienne: 11-14 tydzień; Studia zaoczne: 6-7 zjazd
Całościowa wstępna prezentacja pracy dyplomowej;
Implementacja początkowa części praktycznej pracy.

ZALICZENIA: Ocena semestralna z seminarium student otrzymuje na podstawie

Harmonogramu

Ocen z Prezentacji 1 i 2.