Propozycje tematów prac magisterskich

Samoadaptująca się sztuczna inteligencja w symetrycznej grze zręcznościowej

Gra opisana w temacie pracy jest prostą grą akcji, gdzie gracz i przeciwnik (sterowany przez komputer) podlegają tym samym zasadom i mogą korzystać z tych samych strategii (model PvP z przeciwnikiem komputerowym). Celem pracy jest opracowanie zachowania przeciwnika komputerowego. Powinien on zarówno sam uczyć się zachowań na podstawie zachowań gracza, jak i móc dostosowywać do jego poziomu. Następnie należy w wybrany sposób ocenić uzyskane rezultaty.

Zachowania społeczne w modelowaniu tłumu

Przedmiotem zainteresowania pracy jest symulacja i modelowanie ruchu tłumu. Polega to na śledzeniu ruchu pojedynczych osobników, obserwowania ich zachowań, interakcji między nimi. W pracy należy uwzględnić zachowania społeczne – złożone interakcje zachodzące na przestrzeni dłuższego czasu między wieloma osobnikami. W ramach pracy należy zaimplementować wybrany model ruchu tłumu, a następnie przetestować go i ocenić przez porównanie z innym modelem (nie uwzględniającym proponowanych zachowań społecznych).

Optymalizacja układu klawiatury ekranowej dla języka polskiego

Klawiatura ekranowa jest sposobem wprowadzania tekstu alternatywnym dla klasycznej klawiatury. Jest ona wyświetlana na ekranie i obsługiwana przy pomocy myszy, klawiszy kursora lub podobnych urządzeń wejściowych. Celem pracy jest opracowanie takiego jej układu, który minimalizuje liczbę ruchów koniecznych do wprowadzenia tekstu. W tym celu należy posłużyć się metodami uczenia maszynowego (algorytmy ewolucyjne), dopasowując rozłożenie klawiszy do zbioru tekstów danego języka.

Generowanie podpisów dla potrzeb trenowania i testowania systemów biometrycznych

Trenowanie i testowanie systemów biometrycznych wymaga dużej liczby próbek biometrycznych. Z braku próbek autentycznych użytkowników, możliwe jest posłużenie się próbkami syntetycznymi - wygenerowanymi przez komputer. Celem pracy jest zaimplementowanie metody generowania obrazów podpisów. Stworzony w ten sposób zbiór należy przetestować z użyciem wybranej metody rozpoznawania podpisów i ocenić wyniki, porównując je z wynikami na autentycznych danych.

Metody weryfikacji algorytmów szkieletyzacji obrazów

Przez szkieletyzację (lub ścienianie) rozumiemy przeważnie zamianę obrazu na postać z liniami o szerokości jednego piksela. Ma to znaczenie np. w rozpoznawaniu tekstu, gdyż usuwa informację o grubości pisaka. Algorytmy szkieletyzacji mogą jednak zmieniać kształt lub topologię obrazu lub generować fałszywe cechy (pętle, odgałęzienia). Stąd potrzeba opracowania sposobu weryfikacji jakości algorytmów szkieletyzacji. Celem pracy jest porównanie wybranych algorytmów szkieletyzacji i opracowanie metody automatycznej oceny jakości generowanego przez nie szkieletu.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszam na konsultacje.


Powrót