Propozycje tematów prac inżynierskich

Aplikacja do automatycznego generowania obrazów

Generative art czy algorithmic art jest ideą automatycznego tworzenia obrazów przy użyciu komputera, gdzie rolą człowieka jest jedynie dostarczenie algorytmu czy ustawienie współczynników systemu. Zadaniem aplikacji będącej tematem pracy, jest generowanie tego typu grafik z wykorzystaniem kilku wybranych przez dyplomanta algorytmów (część z nich zostanie wskazana przez promotora).
Temat zarezerwowany.

Aplikacja do projektowania i testowania algorytmów szkieletyzacji obrazu

Celem pracy jest stworzenie aplikacji, która pozwoli na zaprojektowanie operatorów morfologicznych wykonujących operację ścieniania obrazów binarnych. Operacja taka jest wykonywana w składającym się z kroków procesie iteracyjnym, w którym usuwane są piksele obrazu spełniające określone (przy pomocy maski) kryterium. Aplikacja ma pozwalać na projektowanie i testowanie takich masek. Wiedza dziedzinowa zostanie przekazana dyplomantowi przez promotora.

Aplikacja do symulacji ruchu tłumu przy pomocy automatu komórkowego

Celem pracy jest stworzenie aplikacji pozwalającej na symulację i wizualizację ruchu tłumu w ograniczonej, dwuwymiarowej przestrzeni (np. piętro budynku). Odpowiednie algorytmy i modele zostaną wskazane przez promotora. Do dyplomanta należeć będzie ich implementacja oraz przygotowanie aplikacji pozwalającej śledzić ruch w czasie rzeczywistym, manipulować parametrami, wpływać na środowisko (układ pomieszczeń) i obserwować wpływ tych zmian na wynik symulacji.

Aplikacja do zarządzania hodowlą zwierząt egzotycznych

Temat zarezerwowany.

Aplikacja internetowa do sprawdzania i oceniania zadań programistycznych

Celem pracy jest stworzenie serwisu internetowego, który pozwala na sprawdzanie poprawności wysyłanych do niego rozwiązań zadań programistycznych. Użytkownikami takiej aplikacji są nauczyciele oraz uczniowie. Nauczyciel może umieścić zadanie wraz z plikami testowymi (wejściowymi oraz oczekiwanymi wyjściowymi). Uczniowie we wbudowanym edytorze wpisują swoje rozwiązanie, które następnie jest oceniane przez system.

Aplikacja internetowa do zarządzania czasem i zadaniami

Temat zarezerwowany.

Aplikacja wspomagająca pracę handlowców mobilnych

Temat zarezerwowany.

Gra wieloosobowa działająca w przeglądarce internetowej (praca zespołowa) - aplikacja kliencka

Temat zarezerwowany.

Gra wieloosobowa działająca w przeglądarce internetowej (praca zespołowa) - serwer gry

Temat zarezerwowany.

Gra wieloosobowa działająca w przeglądarce internetowej (praca zespołowa) - aplikacja stowarzyszona

Temat zarezerwowany.

Wirtualna plansza do gier strategicznych

Celem pracy jest stworzenie aplikacji webowej, służącej jako uniwersalna plansza do gier strategicznych. Aplikacja nie ma zawierać jakichkolwiek zasad gry, a jedynie spełniać rolę fizycznej planszy, figurek, żetonów, etc. Powinna ona pozwalać na przygotowanie planszy (z gotowych elementów oznaczających np. ściany, przeszkody, etc.), a następnie przemieszczanie po niej figurek. Powinna ona działać na różnych platformach (PC, tablety) oraz móc pracować w dwóch trybach – online (pozwalając na wspólną grę kilku użytkowników łączących się zdalnie) oraz offline (bez połączenia z siecią).
Temat zarezerwowany.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszam na konsultacje.

Zakres:

  1. Zapoznanie się z tematyką i analiza wymagań.
  2. Wybór technologii do realizacji zadania.
  3. Zaprojektowanie i implementacja aplikacji.
  4. Testowe wdrożenie programu.

Powrót