Oskar Świda

Wydział Informatyki PB

Artykuły dot. VLP


Parallel execution of LOGLAN object-processes
Koncepcja obiektu-procesu w języku LOGLAN
Virtual LOGLAN Machine

Loglan VLP


VLP zmodyfikowany pod bibliotekę qt3: źródła i binaria (Linux)

Gramatyka Loglanu 82 w formacie ANTLR


Kolejne wersje:
 • Wersja 0.10
 • Loglan 82: 31.03.2010
  • z produkcji "wyrazenie" usunieto "zmienna" - jest w "wyrObiektowe"
  • usunieta produkcja "kwalifikacja" i zmienione odpowiednio "wywolanieFunkcji" oraz "generator"
  • zmiany w generacji drzewa AST
 • Loglan 82: 29.03.2010
  • LBRACE, RBRACE na LPAREN, RPAREN
  • dodano LBRACKET, RBRACKET
  • alokacja tablicy z nawiasami kwadratowymi (ARRAY zmienna DIM LBRACKET wyrArytmetyczne COLON wyrArytmetyczne RBRACKET)
  • usunięty typ CHAR - sugestia, żeby nie wprowadzać skrótów
  • całkowita rekonstrukcja produkcji dla zmiennej
  • do produkcji "wyrObiektowe" dodano alternatywę "zmienna"
  • do produkcji "czynnik Logiczny" dodano "zmienna"
  • średnik na początku programu po słowie kluczowym "program" lub "block" - opcjonalnie
  • deklaracjaModulu - parametryFormalne opcjonalnie
  • dodana mozliwość użycia write/writeln bez nawiasów i listy wyrażeń
  • dodana generacja węzła drzewa dla alokacji tablicy
 • Loglan 82: 27.03.2010
  • dodany typ CHAR oraz ARRAYOF
  • dodana konstrukcja DO ... OD
  • dodana nazwa na koncu deklaracji modulu
  • w "kwalifikacja" powinno byc (QUA IDENT)? a nie (QUA IDENT)
 • Loglan 82: 25.03.2010