Oskar Świda

Wydział Informatyki PB

Materiały dydaktyczne


Aby uzyskać dostęp do konkretnych materiałów należy wybrać przedmiot z listy po prawej stronie.

Standardy, specyfikacje, implementacje ...


Poniższa lista zawiera spis odnośników dotyczących różnych standardów, specyfikacji i implementacji omawianych bądź wykorzystywanych w trakcie zajęć. Lista nie jest kompletna, zachęcam do własnych poszukiwań...