Literatura

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y   Z


A

Peter Aczel Non Well-Founded Sets, CSLI, Stanford, 1988

A. Aho and J. Ullman The Theory of Parsing, Translation and Computing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1972.

Robert Aumann and Sergiu Hort (editors) Handbook of Game Theory with Economic Applications vol. 1, Elsevier, Amsterdam, 1992.

Robert Aumann and Sergiu Hort (editors) Handbook of Game Theory with Economic Applications vol. 2, Elsevier, Amsterdam, 1994.

B

H. Barendregt The Lambda Calculus: Its Syntax and Semantics, North Holland, Amsterdam, 1984.

H. Barendregt Functional programming and lambda calculus., In Handbook of Theoretical Computer Science

Jon Barwise, (editor) Handbook of Mathematical Logic, North-Holland, Amsterdam, 1974.

Jon Barwise, Admissible Sets and Structures, Springer-Verlag, New York, 1975.

G. Birkhoff and S. MacLane, Algebra, Macmilllan, New York, 1965

R. Book and F. Otto String-Rewriting Systems, Springer-Verlag, Berlin, 1993

George Boole An Investigation of the Laws of Thought, Walton&Maberly, London, 1854.

George Boole The Mathematical Analysis of Logic, Being an Essay Toward a Calculus of Deductive Reasoning, Blackwell, Oxford, 1948.

Ludwik Borkowski Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, towarzystwo naukowe KUL, Lublin, 1991.

J.M. Brady Informatyka teoretyczna w ujęciu programistycznym, WNT, 1983

Frederick P. Brooks Jr. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Addison-Wesley, 1975.

M. Bułhakow Mistrz i Malgorzata, Czytelnik, Warszawa, 1998.

Peter Burmeister A Model Theoretic Approach to Partial Algebras, Akademie Verlag, Berlin, 1986.

C

C. Chang and H. Keisler Model Theory, North-Holland, Amsterdam, 1973.

Alonzo Church, Introduction to Mathematical Logic, Princeton Univ. Press, Princeton, 1956.

H. Comon and J-P. Jouannaud (editors) Term Rewriting, Springer-Verlag, Berlin, 1995.

D

Kosta Dosen, Logical Constants as Punctuation Marks Notre Dame Journal of Formal Logic, vol.30, N3, 1989, pp 362--381

E

F

W. Feller Wstep do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 1987.

G

A. Grzegorczyk Zarys logiki matematycznej, PWN, Warszawa, 1975

Dov Gabbay, C. Hogger, and J. Robinson (editors) Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, Oxford University Press, New York, 1993.

W. Gellert, M. Kustner, M. Hellwich, and H. Kastner (editors) Mathematics at a glance, VEB, Leipzig, 1975.

G. Gratzer Universal algebra, Springer-Verlag, New York, 1979.

H

David Harel First-Order Dynamic Logic, Springer-Verlag, Berlin, 1979.

David Harel Dynamic Logic, pages 497--604. D. Reidel, Dordrecht, 1984.

Zdzisław Hellwig Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, 1978.

D. Hofstadter Godel, Escher, Bach: The Eternal Golden Braid, Vintage Books, New York, 1980.

J. Holland, K. Holyoak, R. Nisbett, and P. Thagard Induction: Processes of Inference, Learning and Discovery, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1986.

J.E. Hopcroft J.D. Ullman Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, 1994

I

J

T. J. Jech Set Theory, Academic Press, 1978.

K

J. Kelley General Topology, Van-Nostrand, Princeton, 1955.

Steven Kleene Introduction to Metamathematics, North-Holland, Amsterdam, 1952.

A. Kolmogorov, Three approaches to the quantitative definition of information. Problems Inform. Transmission, 1(1):1--7, 1965.

Antoni Kościelski Teoria obliczeń. Wykłady z matematycznych podstaw informatyki, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, 1997.

Jaroslav Kral, Parkinson programming SIGPLAN Notices, 15(2):46--50, 1980.

K. Kunen and J. E. Vaughan (editors) Handbook of Set Theoretic Topology, North-Holland, Amsterdam, 1984.

K. Kuratowski and A. Mostowski Set Theory, PWN, Warszawa, 1967.

Kazimierz Kuratowski Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa, 1973.

L

Jan van Leeuwen (editor) Handbook of Theoretical Computer Science, Elsevier, Amsterdam, 1992.

Leslie Lamport LaTeX, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1986.

Stanisaw Jerzy Lec Myśli nieuczesane, Wydawnictwo Literackie, Krakow, 1974.

Ming Li and Paul Vitanyi An Introduction to Kolmogorov Complexity and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, 1993.

David Lindsay Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

David Lindsay A Guide to Scientific Writing: Manual for Students and Research Workers, Longman, Melbourne, 1994.

Jan Łukasiewicz O logice trójwartościowej Ruch Filozoficzny, 5:169--171, 1920.

M

Jurij Manin Wjczyslimoe i niewjyczislimoe, Sovetskoe Radio, Moskwa, 1980.

Witold Marciszewski (editor) Logika Formalna, PWN, Warszawa, 1987.

Elliott Mendelson Introduction to Mathematical Logic, van Nostrand Co, New York, 1979.

Roman Murawski Funkcje rekurencyjne i elementy metamatematyki, UAM, Poznan, 1990.

N

J. Neumann and O. Morgenstern Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton Univ. Press, Princeton, 1953.

O

P

Beata Padlewska, Slavian Radev Informatyka teoretyczna (modele i zadania), Telecotron Int., Warszawa, 1999

Zdzisław Pawlak Gramatyka i matematyka, PZWS, Warszawa, 1965.

Wojciech Piróg Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej, PWN, Warszawa, 1977.

E. Post Finite combinatory processes - formulation I, J. Symbolic Logic, 1(1):103--105, 1936.

Q

R

M. Rabin, Decidability of second order theories and automata on infinite trees. Trans. Amer. Math. Soc., 141:1--35, 1969.

Slavian Radev, Argumentation systems Fundamenta Informaticae, 28(3,4):331--346, 1996.

Helena Rasiowa Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa, 1969.

Gyorgy Revesz Introduction to Formal Languages, McGraw-Hill, New York, 1983.

Hartley Rogers Theory of Recursive Functions and Effective Computability, McGraw-Hill, New York, 1967.

S

Andrzej Salwicki, Formalized algorithmic languages. Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astron. Phys., 18:227--232, 1970.

J. Schreider, Models in linguistics and in mathematics. In S. Shaumian, (editor) Mathematical Linguistics, Nauka, Moskow, 1973.

J.R. Shoenfield Recursion Theory, Springer Verlag, 1993

Raymond Smullyan Theory of Formal Systems, Princeton Univ. press, Princeton, New Jersey, 1962.

Peter Starke Sieci Petri. Podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa, 1987.

Hugo Steinhaws Kilka słów o kilku słowach, Ossolineum, Wrocław, 1980.

Ian Stewart. Czy Bóg gra w kości?, PWN, Warszawa, 1995.

Struktura materii, PWN, Warszawa, 1980.

T

Kazimierz Trzesicki Logika. Nauka i sztuka, Temida2, Bialystok, 1996

R. Thomason and J. Horty. Logics for inheritance theory. In M. Reinfrank, J. de Kleer, M. Ginsberg, and E.Sandewall (editors) Non-Monotonic Reasoning, pages 220--237. Springer-Verlag, Berlin, 1988.

U

V

Dimiter Vakarelov. The concept of dogma and some systems of many-valued logics. Annuaire de l'Universit\'{e} de Sofia, LXIV:249--264, 1970.

W

Wolfgang Wechler Universal Algebra for Computer Scientists, Springer-Verlag, Berlin, 1992

Marx W. Wartofsky. Models Representation and Scientific Understanding, D. Reidel, Boston, 1979.

X

Y

Edward Yourdon Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa, 1996.

Z


initiation: 18-09-99
version: 2.2 prepared 06-02-01
updated 03-05-01
status = -1
bibtex bazy danych
main page