Materiały dydaktycne do wykładów i ćwiczeń  znajdują się na
platformie e-learning(owej)  Cez2