Granty


  • Grant KBN nr 5 P03A 041 20 pt. Radykały i zbiory wyróżnionych elementów pierścieni łącznych, okres realizacji: 2001-2004, kierownik: prof. dr hab. E.R. Puczyłowski
  • Grant MNiI (KBN) nr 1 P03A 032 27 pt. Wyróżnione klasy pierścieni łącznych, okres realizacji: 2004-2007, kierownik: dr hab. P. Grzeszczuk
  • Grant MNiSW nr N N201 268435 pt. Własności pierścieni wyrażalne w terminach ideałów, okres realizacji: 2008-2011,  kierownik: dr hab. J. Matczuk
  • Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) nr A/02/09141, 2002 r.
  • Grant Fundaçăo de Amparo ă Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul nr 03/0309.8, 2003 r.
  • Projekt badawczy (badania własne) nr W/WI/6/03 pt. Pierścienie rozdzielne i ich uogólnienia, 2003 r., Politechnika Białostocka
  • Projekt badawczy (badania własne) nr W/WI/3/06 pt. Pierścienie rozdzielne i Bezout oraz ich uogólnienia, 2006-2007, Politechnika Białostocka
  • Projekt badawczy (badania własne) nr W/WI/7/08 pt. Własności pierścieni z dodatkową strukturą, 2008-2010, Politechnika Białostocka