Publikacje  • R. Mazurek, O rangowaniu zmiennych jakościowych procedurą analizy wariancji, Wiadomości Statystyczne nr 1/2006, 14-20