ISBN-10: 83-60200-10-6
ISBN-13: 978-83-602001-0-0
A. Piotrowski and M. Parfieniuk
Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja dla systemów multimedialnych
stron 389
Wydawnictwo Politechniki Bialostockiej
Bialystok, Poland,
2006
Zobacz spis treści ...

A. Piotrowski and M. Parfieniuk
Digital Filter Banks: Analysis, Synthesis, and Implementation for Multimedia Systems
p. 389
Wydawnictwo Politechniki Bialostockiej
Bialystok, Poland,
2006
(in Polish),
Look inside ...