Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2014/2015:

Studia stacjonarneZajęcia w dniach 29-30.10.2014 nie odbędą się.

Grupa z przedmiotu Działalność gospodarcza: na zajęcia w dniu 06.11.2014 proszę przynieść ze sobą materiały, o których rozmawialiśmy poprzednio - papier kolorowy, klej, taśma samoprzylepna, nitka, nożyczki, bibułki, rolki papierowe, guziki, gruby karton, itp. Im więcej tym lepiej.Konsultacje (p. 131)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 131
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka