Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2014/2015:

Studia stacjonarne


Studia niestacjonarneWykład z Programowania aplikacji WWW w technologii .NET odbędzie planowo w środę (27.05.2015) oraz dodatkowo w czwartek (28.05.2015) o godzinie 17:40 w sali 29CKonsultacje (p. 131)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 131
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka