Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2020/2021:

Studia stacjonarneStudia niestacjonarneKonsultacje (p. 18C)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 18C
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka