Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2013/2014:

Studia stacjonarneStudia niestacjonarneKonsultacje (p. 131)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 131
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka