Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2017/2018:

Studia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia podyplomoweKonsultacje (p. 18C)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 18C
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka