Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2022/2023:

Studia stacjonarneStudia niestacjonarneErasmusKonsultacje (p. 18C)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 18C
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka