Mikrokontrolery

Wykład 1 Mikrokontrolery

Wykład 2 Organizacja pamięci danych

Wykład 3 Pamięć programu

Wykład 4 Porty I/O, EEPROM

Wykład 5 Licznik T0

Wykład 6 Liczniki T1, T2

Wykład 7 Układ przerwań, zarządzanie mocą, WDT

Wykład 8 Interfejsy USART, SPI

Wykład 9 Interfejs TWI, komparator analog., przetwornik A/C

Rejestry SFR ATmega32