Małgorzata Krętowska
Faculty of Computer Science
Bialystok University of Technology

List of publications

 

Kretowska M. Oblique survival trees in discrete event time analysis, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 24(1):247-258, 2020 (DOI 10.1109/JBHI.2019.2908773)

Krętowska M., Drzewiaste modele predykcyjne w analizie danych przeżycia, w: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania, Kurzyński Marek [i in.] (red.), vol. T. 7, Informatyka w medycynie, 483-500, 2019

Fedor M., Urban B., Socha K., SoroczyńskaJ., Krętowska M., Borawska M.H., Bakunowicz-Łazarczyk A., Concentration of Zinc, Copper, Selenium, Manganese, and Cu/Zn Ratio in Hair of Children and Adolescents with Myopia, Journal of Ophthalmology, 2019 (DOI 10.1155/2019/5643848)

 
Kretowska M., Tree-based models for survival data with competing risks, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 159:185-198, 2018 (DOI 10.1016/j.cmpb.2018.03.017) 
 
Kretowska M., Piecewise-linear criterion functions in oblique survival tree induction, Artificial Intelligence in Medicine 75, 32-39, 2017 (DOI 10.1016/j.artmed.2016.12.004) (AIiM17.pdf)
 
Kretowska M., Oblique survival trees and competing risks, 147th ICB Seminar: 10th International Seminar on Statistics and Clinical Practice, May 15-18, 2016 (abstract)

Michalczuk M., Urban B., Chrzanowska-Grenda B., Oziębło-Kupczyk M., Bakunowicz-Łazarczyk A., Krętowska M., The assessment of multifocal ERG responses in school-age children with history of prematurity, Documenta Ophthalmologica 132:47–55, 2016 (DOI 10.1007/s10633-016-9526-1)

Krętowska M., Dipolowe drzewa przeżycia do analizy danych z konkurencyjnym ryzykiem, XIX Krajowa Konferencja Naukowa: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Warszawa, pp. 164, 2015.

Urban B., Bakunowicz-Łazarczyk A., Michalczuk M., Krętowska M., Evaluation of Corneal Endothelium in Adolescents with Juvenile Glaucoma, Journal of Ophthalmology, Volume 2015, Article ID 895428, 6 pages, 2015 (doi: 10.1155/2015/895428)

Kretowska M., Comparison of tree-based ensembles in appliaction to censored data, L. Rutkowski et al. (Eds.):ICAISC 2014, Part I, LNAI 8467, 551-560, 2014 (ICAISC14.pdf)

Kretowska M., Tree-based models in application to competing risks, L Bobrowski et al. (Eds.): Lecture notes of the ICB seminar, Ninth International Seminar: Statistics and Clinical Practice, 97-101, 2014

Kretowska M., Computational Intelligence in Survival Analysis, in Wang J. (Ed): Encyclopedia of Business Analytics and Optimization (5 Volumes). IGI Global, pp. 491-501, 2014. (doi:10.4018/978-1-4666-5202-6)

Laudanski P.,Lemancewicz A., Kuc P., Charkiewicz K., Ramotowska B., Kretowska M., Jasinska E., Raba G., Karwasik-Kajszczarek K., Kraczkowski J., Laudanski T., Chemokines Profiling of Patients with Preterm Birth, Mediators of Inflammation, vol. 2014, Article ID 185758, 7 pages, 2014. (doi:10.1155/2014/185758)

Urban B., Raczyńska D., Bakunowicz-Łazarczyk A., Raczyńska K., Kretowska M., Evaluation of Corneal Endothelium in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus, Mediators of Inflammation (2013), (DOI: 10.1155/2013/913754)

Kretowska M., Dipolar tree ensemble with and without adjustment to competing risks: Application to medical data, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 35: 27-37 (2013) (DOI: 10.2478/slgr-2013-0038)

Urban B., Krętowska M., Szumiński M., Bakunowicz-Łazarczyk A.,Ocena przedniego odcinka oczu normowzrocznych, nadwzrocznych i krótkowzrocznych u dzieci i młodzieży za pomocą optycznej koherentnej tomografii OCT Visante. Klinika Oczna 111(1):18-21, 2012 (ang. Evaluation of anterior chamber depth measurements in emmetropic, hypermetropic and myopic eyes in children and adolescents using OCT Visante).

Krętowska M., Competing Risks and Survival Tree Ensemble, L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2012, Part I, LNCS 7267, pp. 387–393, 2012. (ICAISC12.pdf)

Krętowska M., Competing risk analysis - graphical representation of variable influence, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka, 8: 19-30 (2011)

Krętowska M., The Influence of Censoring for the Performance of Survival Tree Ensemble, L.Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2010, LNAI 6114 Part 2, pp. 524-531, 2010 (ICAISC10.pdf)

Kuć P., Lemancewicz A., Laudański P., Krętowska M., Laudański T., Total matrix metalloproteinase-8 serum levels in patients labouring preterm and patients with threatened Praterm delivery, Folia Histochemica et Cytobiologia 48(3), pp. 366-370, 2010

Krętowska M., Prognostic abilities of dipoles based ensebles - comparative analysis, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka. 4: 73-83, 2009

Krętowska M., Ensemble of Dipolar Neural Networks in Application to Survival Data, L.Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2008, LNAI 5097, pp. 78-88, 2008 (ICAISC08.pdf)

Krętowska M., Ensembles of dipolar trees for prediction of survival time, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 27 (3): 67-75, 2007 (BBE07.pdf)

Krętowska M., Lasy losowe – ocena jakości prognostycznej cech, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka, 2: 67-77, 2007

Lemancewicz A., Laudański P., Kuć P., Pierzyński P., Krętowska M., Urban J., Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 urine levels in preterm labouring patients. Archives of Perinatal Medicine 13(2):50-52, 2007

Urban B., Peczyńska J., Głowińska-Olszewska B., Urban M., Bakunowicz-Łazarczyk A., Krętowska M., Analiza centralnej grubości rogówki u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinową, Klinika Oczna 10-12: 418-420, 2007

Krętowska M., Random forest of dipolar trees for survival prediction, L.Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2006, LNAI 4029, pp. 909-918, 2006 (ICAISC06.pdf)

Lemancewicz A., Laudański P., Kuć P., Pierzyński P., Krętowska M., Urban J., Ocena ryzyka porodu przedwczesnego za pomocą oznaczeń aktywności metaloproteinazy MMP-2 oraz jej inhibitora TIMP-2 w moczu pacjentek w porodzie przedwczesnym. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, "Kobieta współczesna", Poznań, 28-30 września 2006.

Lemancewicz A., Laudański P., Kuć P., Pierzyński P., Krętowska M., Urban J., Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinases-2 plasma levels in preterm labouring patients. Archives of Perinatal Medicine . 12(3):33-35, 2006

Krętowski A., Gugała K., Gajewska-Bachórzewska H., Wawrusiewicz-Kurylonek N., Okruszko A., Mirończuk K., Prokopczuk P., Kochman W., Kinalska I., Krętowska M., Dobrzycki S., Górska M., Polimorfizm -11391G/A promotora genu adiponektyny w cukrzycy typu 2 i chorobie wieńcowej. Diabetologia Polska; Vol. 12 nr 1: X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa, 12 - 14 maja 2005, s. 88

Krętowski A., Krętowska M., Kuźmicki M., Szamatowicz J., Okruszko A., Wawrusiewicz N., LeRoith D., Górska M., Badania profilu ekspresji genów w tkance tłuszczowej wisceralnej i podskórnej w cukrzycy ciężarnych, badania wstępne. Mikromacierze DNA w biologii i medycynie, str. 105, Gliwice,2005

Krętowska M., Ensembles of dipolar trees for survival prediction, Sixth International Seminar Statistics and Clinical Practice : 81th Seminar of the International Centre of Biocybernetics, Lecture Notes of the ICB Seminars, ed. by Bobrowski L., Doroszewski J., Kulikowski C., Victor N., 2005, pp. 120-125

Krętowska M., Dipolar criterion in survival time prediction, Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 50 (Supp.2): 37-39, 2005

Krętowska M., Uogólnione sieci regresyjne w przewidywaniu ryzyka porażki, XIV Krajowa Konferencja Naukowa : Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, str. 426-431, 2005

Lemancewicz A.,Krętowska M.,Urban J.,Laudański P., Active matrix metalloproteinase-9 serum levels in women delivering preterm, Polish Journal of Gynaecological Investigation 8(2):67-69, 2005

Urban R., Lemancewicz A., Przepieść J., Urban J., Krętowska M., Antenatal corticosteroid therapy: a comparative study of dexamethasone and betamethasone effects effects on fetal Doppler flow velocity waveforms, European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 120: 170-174-24, 2005

Urban B., Peczyńska J., Urban M., Bakunowicz-Łazarczyk A.,Krętowska M., Śródbłonek rogówki u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną, Magazyn Okulistyczny 2(4):262-267, 2005

Urban B., Ustymowicz A., Bakunowicz-Łazarczyk A., Krętowska M., Ocena śródbłonka rogówki po operacjach usunięcia zaćmy u dzieci i młodzieży, Klinika Oczna 107(1-3): 43-45, 2005 (ang. Evaluation of corneal endothelium after pediatric cataract surgery in children and adolescents)

Krętowska M., Dipolar regression trees in survival analysis, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 24 (3): 25-33, 2004 (BBE04.pdf)

Krętowska M., Bobrowski L., Artificial neural networks in identifying areas with homogeneous survival time, Rutkowski L. et al. (Eds.): ICAISC 2004, LNAI 3070: 1008-1013, Springer-Verlag, Zakopane, Poland, June 7-11, 2004 (ICAISC04.pdf)

Urban B., Ustymowicz A., Bakunowicz -Łazarczyk A., Krętowska M., Wpływ penoksyfiliny na dopplerowski parametryprzypływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki i w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich u młodzieży z krótkowzrocznością postępującą, Klinika Oczna 3: 318-320, 2004 (ang. The effect of pentoxifylline on Doppler blood flow parameters in the central retinal artery and the short posterior ciliary arteries in adolescents with progressive myopia)

Lemancewicz A., Urban R., Redźko S., Urban J., Krętowska M., Maternal serum concentration of sICAM-1 in women with a short cervix on transvaginal ultrasonography, Ginekologia Polska (75 supl): 185-188, II Interaktywna Konferencja Naukowa & Aktualne problemy w perinatologii i ginekologii&, Bytom-Wisła, 2-4.12.2004

Krętowska M., Dipolowe drzewa regresyjne zw analizie przeżyć, XIII Krajowa Konferencja Naukowa: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Vol.1, Gdańsk, 10-13 September, 2003, pp.188-193 (in Polish)

Krętowska M., Bobrowski L., Evaluation of dipolar neural networs in survival time prediction, In Proc. of the Sixth International Conf. on Neural Networks and Soft Computing, ed. by Rutkowski L., Kasprzyk J., Advances in Soft Computing, Physica-Verlag, Zakopane, 11-15 June, 2002, pp. 230-235, 2003 (ICNNSC03.pdf)

Ćwiklińska-Jurkowska M., Krętowska M., Efectiveness and diversity in combining classifiers, Biometrical Letters, 40: 85-86, 2003

Urban R., Lemancewicz A., Urban J., Skotnicki M.Z., Krętowska M., Misoprostol and dinoprostone therapy for labor induction: a Dopler comparison of uterine and fetal hemodynamic effects, European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 106(1): 20-24, 2003

Urban R.,Lemancewicz A., Urban J., Krętowska M., Ocena stężeń cząsteczek adhezyjnych sICAM-1 i sVCAM-1 w surowicy krwi pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym, Ginekologia Polska, 74(10): 1325-1328, 2003

Kretowski A., Wawrusiewicz N., Mironczuk K., Mysliwiec J., Kretowska M., Kinalska I., Intercellular adhesion molecule 1 gene polymorphisms in Graves' disease, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 88(10): 4945-4949, 2003

Krętowska M.: Sieci neuropodobne jako narzędzie analizy historii zdarzeń, PhD Thesis, 2002 (ang. Artificial neural networks as a tool for survival analysis)

Bobrowski L., Krętowska M., Ranked designing of prognostic neural models for survival data, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 22(2-3): 223-239, 2002

Krętowska M., Induction of survival trees based on dipolar criterion, Fifth International Seminar Statistics and Clinical Practice: 68th Seminar of the International Centre of Biocybernetics, Lecture Notes of the ICB Seminars, ed. by Bobrowski L., Doroszewski J., Victor N., 2002, pp. 175-179

Laudańska H., Lemancewicz A., Krętowska M., Reduta T., Laudański T., Permeability of human skin to selected anions and cations - in vitro studies, Research Comminications in Molecular Pathology and Pharmacology 112(1-4):16-26, 2002

Pierzyński P., Mazurek A., Kuć P., Krętowska M., Mazurek E., Laudański T., Pretreatment levels of antigens CA 125 and CYFRA 21-1 in patients with endometrial cancer, Polish Journal of Gynaecological Investigations 4(3): 169-174, 2002

Urban B., Bakunowicz-Łazarczyk A., Krętowska M., Śródbłonek rogówki u młodzieży z krótkowzrocznością, Klinika Oczna, 104(5-6): 381-383, 2002 (ang. Corneal endothelium in children and adolescents with myopia)

Lemancewicz A., Urban R., Urban J., Krętowska M., Bossowki A., Ocena stężeń cząstek adhezyjnych sICAM-1 w płynie owodniowym w ciąży niedonoszonej i donoszonej , Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 34: 89-91, 2001 (in Polish)

Krętowska M., Wykorzystanie sieci neuropodobnych w analizie przeżyć: wyodrębnianie jednorodnych obszarów przeżycia, XII Krajowa Konferencja Naukowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2001, p. 784-788 (in Polish)

Krętowska M., Dipolar neural networks applied to censored survival data, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 21(2): 55-65, 2001

Urban R., Lemancewicz A., Urban J., Krętowska M., Misoprostol and dinoprostone therapy for labor induction: a Doppler comparison of uterine and fetal hemodynamic effects. In: 16th European Congress of Obstetrics and Gynaecology; 6-9 June, Malmo, Sweden, 2001

Lemancewicz A., Laudańska H., Pierzyński P., Krętowska M., Ocena przepuszczalności błon płodowych z porodu przedwczesnego na wybrane kationy. In: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne SPociNoc, 7-9 June, Bialystok, Poland, 2001

Lemancewicz A., Urban R., Urban J., Skotnicki M., Krętowska M., Sierakowski S., Evaluation of interleukin concentration in amniotic fluid in preterm and term parturition and in oligohydramnios, Medical Science Monitor, 7(5): 924-927, 2001

Reduta T., Chodynicka B., Laudańska H., Niewiarowska-Paszko R., Krętowska M., Alergia na leteks w praktyce poradni dermatologicznej, Przegląd Dermatologiczny, 4(88): 339-345, 2001 (in Polish)

Bobrowski L., Krętowska M., Modeling based on convex pice-wise linear criterion functions destined for medical application, Folia Histochemica and et Cytobiologica, 39 (Sup. 1): 35-36, 2001

Bobrowski L., Krętowska M., Search for survival patterns through neuronal designing, 21st Conference The International Society for Clinical Biostatistics, ISCB, Trento, 2000

Bobrowski L., Krętowska M., Wybór struktury i parametrów modeli sieci neuronalnych na podstawie zbiorów uczących poprzez minimalizacje funkcji kryterialnych, Symulacja w badaniach i rozwoju, Białystok, 2000, p. 212-223 (in Polish)

Lemancewicz A., Urban R., Urban J., Krętowska M., Ocena wpływu płynu owodniowego z ciąż donoszonych i niedonoszonych na czynność skurczową myometrium ludzkiego w warunkach in vitro, Ginekologia Polska 71(8): 738-741, 2000 (in Polish)

Krętowska M., Bobrowski L., Dipolar layers applied to survival data, Lecture Notes of The ICB Seminars, ed. by Bobrowski L., Doroszewski J., Marubini E., Victor N., Warsaw, 2000, p. 95-98

Bobrowski L., Krętowska M., Dipolar pruning of neural layers, Proceedings of the Fifth Conference on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, 2000, p. 174-179.

Urban R., Lemancewicz A., Urban J., Alifier M., Krętowska M., Dopplerowskie wskaźniki mózgowo-łożyskowe a wynik okołoporodowy w ciąży przeterminowanej, Ginekologia Polska 71(4): 317-321, 2000 (in Polish)

Urban R., Lemancewicz A., Urban J. , Krętowska M., Ocena dopplerowskich parametrów przepływu krwi w naczyniach macicznych i płodowych w czasie indukcji porodu misoprostolem (PgE1) w porównaniu z dinoprostonem (PgE2), Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 32:   223-229, 2000  (in Polish)

Bobrowski L, Krętowska M., Structuring and tuning of neural models, in: “Modelling and Simulation: a Tool for Next Millenium”, Ed. by H. Szczerbicka, SCS, Delft 1999, p. 172-175.

Krętowska M., Modelling of medical data through two-stage learning of neural networks, Medical Informatics, Biostatistics and Epidemiology for Efficient Health Care and Medical Research, Ed. by N. Victor et al., Medizinische Informatic Biometrie und Epidemiologie 85, Urban & Vogel 1999, p.44-46.

Laudanski J., Chyczewska L., Niklinska W. E., Kretowska M., Furman M., Niklinski J., Expression of bcl-2 protein in non-small cell lung cancer: Correlation with clinicopathology and patient survival, Neoplasma, 46(1), 1999, p. 25-30.

Urban R., Lemancewicz A., Urban J., Krętowska M., Zastosowanie zmodyfikowanego profilu biofizycznego do oceny stanu płodu w ciąży przeterminowanej, Kliniczna perinatologia i ginekologia (Supl. 17), 1999, p.174-177 (in Polish)

Krętowska M., Laudański J., Chyczewski L., Nikliński J., Survival in non-small cell lung carcinomas: A prognostic multivariate model using clinicopathologic parameters and gene protein products, 46th ICB Seminar: Statistics and Clinical Practice, Warsaw, 1998, p.71-72

Laudńska H., Boliński J., Reduta T., Krętowska M., Laudański T., Ilościowa ocena zmian skórnych za pomocą cyfrowej analizy zdjęć fotograficznych, Przegląd Dermatologiczny, 85(6), 1998, p. 411-416 (in Polish)

Bobrowski L, Krętowska M., Krętowski M., Generowanie sieci neuronowych oraz drzew decyzyjnych w oparciu o kryteria dipolowe, Symulacja w badaniach i rozwoju, Ed. by R Bogacz and E. Kołodziński, Warsaw, 1998, p. 17-28 (in Polish)

Bobrowski L., Krętowska M., Krętowski M.: Design of neural classifying networks by using dipolar criterions, Proceedings of the Third Conference on Neural Networks and Their Applications, Częstochowa, 1997, p. 689-694.

Bobrowski L., Krętowska M.: Wydobywanie reguł z danych poprzez symulacje procesu uczenia, Symulacja w badaniach i rozwoju, Ed. by R. Bogacz and L. Bobrowski, Warsaw, 1997, p.262-275 (in Polish)

                                                                                                                                                                            Back        


Copyright © 2000 Małgorzata Krętowska. All rights reserved.
Revised:19-02-2014