dr inż. Małgorzata Krętowska
Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki

Dydaktyka


Konsultacje w sesji poprawkowej :
16.09.2014 godz. 10:15 – 11.15; pokój 206
19.09.2014 godz. 8:15 – 9:15; pokój 206
Studia stacjonarne
Bazy danych - wykład
Bazy danych - pracownia specjalistyczna
Metody probabilistyczne i statystyka - wykład
Metody probabilistyczne i statystyka - ćwiczenia
Metody probabilistyczne i statystyka - pracownia specjalistyczna
Seminarium dyplomowe
Sztuczne sieci neuronowe – wykład
Sztuczne sieci neuronowe – pracownia specjalistyczna
Technologie baz danych – wykład
Tworzenie aplikacji bazodanowych – wykład
Tworzenie aplikacji bazodanowych – pracownia specjalistyczna
Studia niestacjonarne
Analiza danych – wykład
Bazy danych – wykład
Eksploracja danych - wykład
Metody probabilistyczne – wykład
Metody probabilistyczne - ćwiczenia
Sztuczne sieci neuronowe – wykład
Sztuczne sieci neuronowe – pracownia specjalistyczna
Technologie baz danych - wykład
Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych – wykład
Studia podyplomowe
Bazy danych - wykład