INFORMACJE OGÓLNE

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2014/2015:

           Poniedziałek, g. 10.15 - 12.00

           Poniedziałek, g. 14.15 - 15.00

           Wtorek, g. 14.15 - 15.00

28-01-2015r. (środa) g. 19.00 sala 15B-1 poprawa kolokwium 2 z baz danych, studia niestacjonarne. Konsultacje i poprawy studentów stacjonarnych.


Kontakt: e.buslowska@pb.edu.pl