dr inż. Eugenia Busłowska
Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
ul. Wiejska 45a, pokój 4B