Pracownia problemowa

Semestr zimowy 2016-2017,
Spotkania we wtorki, 16:00-17:35, sala 237
Budynek Rektoratu Politechniki Bialostockiej, Wiejska 45-A, Bialystok

Prowadzacy: Marek J. Druzdzel

Krótki opis przedmiotu

Pracownia problemowa ma nastepujace cele:

 • Nauka pracy w zespolach.
 • Poznanie metodologii "agile programming".
 • Poznanie wybranych narzedzi pracy zespolowej.
 • Praktyczne udoskonalenie praktycznej znajomosci wybranych narzedzi programowania.
 • Materialy z pracowni
  Marek Druzdzel: Dydaktyka
  Strona glowna Marka Druzdzela


  HOME m.druzdzel@pb.edu.pl / Last update: 15 grudnia 2016