WPROWADZENIE DO INFORMATYKI


 

Ćwiczenia - plan zajęć:

1. Algorytmy, Informatyczne rozwiązywanie zadań, Pojęcie algorytmu
2. Algorytmy, Różnorodne formy zapisu algorytmu, Przykłady
3. Algorytmy, Schemat blokowy jako graficzny zapis algorytmu, Standardowe elementy schematu blokowego
4. Algorytmy, Przykładowe zadania, Cechy algorytmów
5. Algorytmy, Zasygnalizowanie pojęcia złożoności obliczeniowej i pojęcia algorytmu rekurencyjnego
6. Systemy liczbowe, Zapis dziesiętny, Zapis binarny (dwójkowy) liczb całkowitych w naturalnym kodzie binarnym (NKB)
7. Systemy liczbowe, Uniwersalny algorytm przeliczania pomiędzy różnymi systemami liczbowymi na przykładzie systemu heksadecymalnego (szestnastkowego)
8. Arytmetyka binarna, System zapisu w kodzie uzupełnień do dwóch (U2), Algorytm mnożenia i dzielenia przez 2, Sposób zapisu liczb rzeczywistych w kodzie (U2) przy wykorzystaniu umownego separatora (tzw. arytmetyka Fixed-Point)
9. Arytmetyka binarna, Operacje dodawania i odejmowania w kodzie uzupełnień do dwóch (U2)
10. Kolokwium sprawdzające
11. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, Format zapisu przy pomocy mantysy i cechy
12. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, Operacje dodawania i odejmowania
13. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, Operacje dodawania i odejmowania z wystąpieniem niedomiaru lub nadmiaru, Korekta wyniku
14. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, Omówienie poszczególnych przypadków, Zadania
15. Kolokwium sprawdzające
Forma Zaliczenia Zajęć:  kolokwium.
 


 

Materiały ćwiczeniowe

1. Ćwiczenia - zajecia I

2. Ćwiczenia - zajecia II

3. Ćwiczenia - zajecia III

4. Ćwiczenia - zajecia IV

5. Ćwiczenia - zajecia V

6. Ćwiczenia - zajecia VI

7. Ćwiczenia - zajecia VII

8. Ćwiczenia - zajęcia VIII

9. Ćwiczenia - zajecia IX - 09.12.2005

10. Ćwiczenia -  zajecia X - 16.12.2005

11. Sprawdzian - algorytmy, schematy blokowe - 21.12.2005 - zajecia XI

12. Ćwiczenia - operacje zmiennoprzecinkowe cd. - zajecia XII

13. Ćwiczenia - operacje zmiennoprzecinkowe, format IEEE754, CRC - zajecia XIII

14. Ćwiczenia - CRC, powtórzenie przerobionego materiału

15. Sprawdzian II - zaliczenie przedmiotu - zajecia XV    wyniki, oceny końcowe