Ćwiczenie XI

 

 Sprawdzian 1

 

Zakres materiału na Sprawdzian I z przedmiotu WDI ćwiczenia.

 

Materiał obejmuje:

 

      -          podstawowe informacje o algorytmach

      -          schematy blokowe

      -          zagadnienia związane z rekurencją, opis oraz implementacja odpowiednich funkcji

 

1) Algorytmy sortowania

            -          sortowanie przez selekcję, porównywanie, wstawianie

            -          sortowanie szybkie quicksort

            -          sortowanie przez pozycjonowanie

            -          sortowanie przez scalanie

 

2) Posortowanie elementów tablicy a[] na pozycjach parzystych rosnąco, na pozycjach nieparzystych malejąco.

 

3) Posortować parzyste elementy tablica a[] i zapisać do tablicy b[], nieparzyste natomiast również posortować i zapisać do tablicy c[]. Modyfikacja –    elementy tablicy b[] rosnąco, elementy tablicy c[] malejąco.

 

4) Wady i zalety poszczególnych metod sortowania.

 

5) Algorytmy wyszukiwania

            -          z wykorzystaniem metody „divide and conquer” (dla ciągu posortowanego)

            -          wyszukanie w zwykły sposób poprzez sprawdzenie wszystkich elementów ciągu (nieposortowanego)

 

6) Zliczanie częstości występowania poszczególnych elementów w zadanej tablicy (częstość występowania zapisywana w oddzielnej tablicy).

 

7) Funkcja porównująca dwa ciągi elementów a[] i b[](zwraca 0 jeżeli ciągi są takie same, w przeciwnym przypadku 1 lub -1 w zależności który ciąg a[] czy b[] jest większy).

 

8) Wstawianie do tablicy a[] na pozycję k ciągu m elementów

 

9) Algorytmy rekurencyjne:

            -          definicja

            -          procedury rekurencyjne obliczania silni liczby, wybranego elementu ciągu Fibonnaciego

            -          wady i zalety wykorzystania rekurencji

 

 

Sprawdzian I - punktacja: 0-10 punktów

Sprawdzian II - punktacja: 0-10 punktów

Projekt - punktacja 5pkt

 

 Punktacja Sprawdzian I i Sprawdzian II,Projekty

 

pon.10 punktów - poprawa

10-11 - ocena 3.0

11.5-12.5 - ocena 3.5

13-14.5 - ocena  4.0

15- 16.5 -ocena 4.5

17.0 - powyżej - ocena 5.0

 

W przypadku uzyskania łącznie poniżej 10 punktów, ewentualnie z jednego kolokwium poniżej 2.0 - poprawa.

 

 


 

GR.I

 

 Indeks

K.I

K.II

Odp.

Punkty

Ocena

 

 

 

 

 

 

68826

5

8,5

 

13,5

4.0

68829

7

5

 

12

3.5

68830

6

9,5

2

17,5

5.0

68831

6

7

 

13

4.0

69304

5,5

0

 

5,5

p

68838

0

6,5

 

6,5

p

68832

0

0

 

0

0

69297

6

8

 

14

4.0

69243

6,5

5

 

11,5

3.5

68839

5

5

 

10

3.0

68841

0

2

 

2

p

68833

7

6,5

3

16,5

4.5

68834

2

3

 

5

p

65910

7,5

7,5

 

15

4.5

69298

5

0

2

7

p

68835

4

7,5

 

11,5

3.5

68836

5,5

5

 

10,5

3.0

68842

2

1

 

3

p

61067

4,5

9

 

13,5

4.0

68837

5

9

 

14

4.0

68843

7

5

 

12

3.5

68845

4

5

 

9

p

68846

5

6

2

13

4.0

68848

5,5

7

 

12,5

3.5

70610

4

0

 

4

p

68865

0

8

2

10

p

68851

7

5

3

15

4.5

68875

0

0

 

0

p

69239

7

5

 

12

3.5

 

 


 

GR.II

 

 

Indeks

K.I

K.II

Odp.

Punkty

Ocena

 

 

 

 

 

 

68872

6

6,5

 

12,5

3.5

68868

4,5

2

 

6,5

p

68853

4,5

2

2

8,5

p

68854

7

9

 

16

4.5

68857

7,5

9

 

16,5

4.5

68855

5

5,5

2

12,5

3.5

68859

4,5

6,5

3

14

4.0

68858

0

5

 

5

p

69349

7,5

8

3

18,5

5.0

68864

0

6,5

 

6,5

p

68861

4

2

 

6

p

70641

9

7,5

 

16,5

4.5

68866

5

5

 

10

3.0

68870

6

9

2

17

5.0

68879

6

7

 

13

4.0

65301

0

0

 

0

p

68880

7

8

 

15

4.5

68882

3

2

 

5

p

68883

1

5

2

8

p

68889

8

7,5

 

15,5

4.5

68884

4

5,5

2

11,5

3.5

66116

0

0

 

0

p

68887

5

5,5

 

10,5

3.0

68886

8

10

2

20

5.0

68890

3

7

 

10

3.0

68892

10

10

 

20

5.0

68893

5

6

 

11

3.0

68894

7

7,5

 

14,5

4.0

70654

3

5

 

8

p

69141

9

10

2

21

5.0

68898

6

5

 

11

3.0

65314

0

0

 

0

p

69219

3

4

 

7

p

 

 

 

 

 

 

 


 

 

GR.III

 

Indeks

K.I

K.II

Odp.

Punkty

Ocena

 

 

 

 

 

 

68852

7

5

 

12

3.5

68896

10

10

3

23

5.0

68901

7

8,5

 

15,5

4.5

68904

8,5

7,5

2

18

5.0

68908

2,5

5

 

7,5

p

68911

7

8,5

 

15,5

4.5

69237

0

8

 

8

p

68918

4,5

5

2

11,5

3.5

68961

6,5

5

2

13,5

4.0

68931

0

0

 

0

p

70588

2

5

 

7

p

68933

3,5

5

 

8,5

p

68936

4

6

 

10

3.0

68914

7

6,5

 

13,5

4.0

68965

3

5

 

8

p

68944

4

9

 

13

4.0

68971

2

5

 

7

p

68948

3

5

 

8

p

68973

0

0

 

0

p

68956

6,5

7,5

 

14

4.0

68988

4

1

 

5

p

68984

4,5

5,5

2

12

3.5

68953

4,5

6,5

 

11

3.0

68959

4,5

9,5

3

17

5

69301

3

5

 

8

p

70261

2,5

7

 

9,5

p

68982

0

0

 

0

p

68991

1,5

5

 

6,5

p

68976

5

8

 

13

4.0

68974

4,5

5

 

9,5

p

70606

4,5

8

 

12,5

3.5

68975

7.0

8

 

8

5.0

70605

4,5

6

 

10,5

3.0

Dmitry

2

5

 

7

p

 

 

 

 


 

GR. VII

 

 

Indeks

K.I

K.II

Odp.

Punkty

Ocena

 

 

 

 

 

 

68980

6,5

8

 

14.5

4.0

 

0

0

 

0

p

69859

6,5

6,5

 

13.0

4.0

69212

0

0

 

 

p

69183

7

5

 

12.0

3.5

69182

9

5,5

2

14.5

4.0

69176

6,5

5

 

11.5

3.5

69213

4,5

0

 

p

p

69172

6

5

 

11.0

3.5

69215

8,5

5,5

 

14.0

4.0

69216

0

0

 

0

p

69221

7

0

 

7

p

67338

7

5

 

12.0

3.5

69218

5,5

4

 

9.5

p

69223

0

0

 

0

p

69220

4

5

 

9.0

p

69222

5,5

0

 

5,5

p

69224

6

7,5

 

13.5

4.0

69225

6

9

 

15.0

4.5

69226

7,5

7

 

14.5

4.0

69240

10

5,5

 

15.5

4.5

69228

4

5

 

9

p

69230

9

10

4

19.0

5.0

69229

7

5

3

12.0

3.5

69231

6,5

6

 

12.5

3.5

69232

5,5

6,5

2

12.0

3.5

69233

5

0

 

5

p

69234

5,5

1.5

3

10

3.0

69235

5

6,5

 

11.5

3.5