WPROWADZENIE DO INFORMATYKI


 

Laboratoria - plan zajęć:

1. Budowa komputera, podstawowe pojęcia: BIOS, płyta główna (chipset), urządzenia peryferyjne, procesory (RISC, CISC), pamięć (rodzaje pamięci), pamięć CACHE, pamięci masowe (interfejsy pamięci masowych), karty rozszerzeń (interfejsy kart rozszerzeń
2. System operacyjny (MS-DOS, Windows 9x/NT), inicjowanie pracy systemu, dyski, partycje, operacja formatowania, nazwy plików (metaznaki), podstawowe polecenia systemu (MS-DOS, Windows 9x/NT), operacje na plikach, operacje na katalogach, przetwarzanie potokowe (potoki, strumienie, filtry)
3. Architektura systemu Windows, maszyna wirtualna VMM, sterowniki i urządzenia VxD, Plug & Play, biblioteki DLL, procesy / wątki, 16- i 32- bitowe aplikacje, rejestr systemu Windows, informacje przechowywane w rejestrze, narzędzia obsługi bazy rejestru, klucze główne rejestru
4. Konfiguracja sieci w Windows, TCP/IP, adres IP, parametry pracy komputera w sieci Internet, DNS, gateway, protokoły i usługi, narzędzia
5. Usługi internetowe – WWW (wyszukiwarki internetowe – tworzenie zapytań), e-mail, telnet, ftp, archie (wyszukiwanie plików), Usenet News, Listy dyskusyjne, IRC, ICQ
Forma Zaliczenia Zajęć:  kolokwium.

Zajęcia

1. Wiadomości o przedmiocie

        Pliki wsadowe w systemie Windows / DOS

2. Pliki wsadowe cd.

3. Prezentacja referatów

4. Prezentacja referatów

5. System Linux - wprowadzenie, podstawowe polecenia, skrypty

6. System Windows - WHS, WMI, usługa WMIC, rejestr, zagadnienia sieciowe

7. Sprawdzian końcowy

 

Zaliczenie przedmiotu:

1) Prezentacja referatu

2) Kolokwium sprawdzające

 

Tematy referatów z wprowadzenia do informatyki

     1)      Budowa komputera

2)      Jednostka centralna - procesor

3)      BIOS – definicja, podstawowe moduły

4)      Płyta główna –chipset

5)      Magistrale systemowe

6)      Urządzenia We - Wy

7)      Urządzenia peryferyjne

8)      Rodzaje pamięci

9)      Pamięć CACHE

10)  Pamięci masowe

11)  Budowa fizyczna i logiczna dysku

12)  Proces startu BIOS

13)  Dyski, partycje, formatowanie

14)  System operacyjny

15)  Start systemu operacyjnego DOS

16)  Start systemu operacyjnego Win NT, 2K, XP

17)  Karty rozszerzeń

18)  Karty graficzne

19)   Magistrale kart rozszerzeń

20)  PC – Systemy plików

21) Procesor, koprocesor, instrukcje procesorów

22) Technologie bezprzewodowe

23) Pamięci optyczne

24) Przewodowe i bezprzewodowe karty sieciowe


Laboratorium I

    1. Informacje o rozszerzeniach plików: info

    2. Pliki wsadowe: pliki_wsadowe_I.htm

   Wiadomości ogólne: Wiadomości ogólne

   Podstawowe informacje o systemie Windows XP.

   Zagadnienia do zajęć I i II:

a) Operacje na katalogach

b) Edycja plików tekstowych

c) Porównywanie zawartości plików

d) Kontrola środowiska pracy - Lab I

Zadania


 

Laboratorium II

    Opis poleceń:

        1) Wiadomości ogólne: pliki

        2) Potoki i strumienie str

        3) Rozszerzenie: ext

Materiały opisowe - Lab II

    Zagadnienia

    1) Operacje na plikach - polecenia:

        -    przekazywanie argumentów wywołania pliku wsadowego

        -    operacje na plikach: cd, dir, ren, copy, rmdir, del

        -    przetwarzanie potokowe, przekierowania

        -    polecenia find, sort


 

Laboratorium III i IV

    1) Prezentacja referatów

    2) Zadania z tematyki plików wsadowych


 

Laboratorium V

    1) Podstawy - system Linux:

            -    opis:     Linux1d

            -    opis:    Linux2d


 

Laboratorium VI

  1) Wiadomości wprowadzające - whs

  2) Windows Management Instrumentation - wmi


 

Laboratorium VII

    Zapoznać się z materiałem przedstawionym w pliku: linux - skrypty, polecenia linux - polecenia

    Zdanie dotychczasowych plików wsadowych i whs.

    Opanowanie podstawowych informacji dotyczących tworzenia skryptów powłoki w Linuxie, zadania - linux - zadania.

    Powtórzenie wiadomości na temat pisania plików wsadowych w systemie Windows.


 

 Laboratorium VIII

Kolokwium sprawdzające, wystawienie ocen

 


Literatura

1) Anatomia PC

2) Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady. Piotr Czarny, Helion

3) Skrypty powłoki. Od podstaw, Eric Foster-Johnson, John C. Welch, Micah Anderson, Helion

4) bash. Wprowadzenie,  Cameron Newham, Bill Rosenblatt, Helion