METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI


 

1

Metody zbiorów przybliżonych – system RSES.

 

 

2

Metody zbiorów przybliżonych – wnioskowanie przybliżone – M2

 

 

3

Metody zbiorów rozmytych – system RSES/WEKA. M2,   L2

 

 

4

Metody zbiorów rozmytych – wnioskowanie rozmyte - M4

 

 

5

Metody grupowania danych – system WEKA – M5.

 

 

6

Metody grupowania danych – grupowanie ostre, rozmyte i przybliżone.

 

 

7

Sieci neuronowe – system RSES/WEKA - M7

 

 

8

Sieci neuronowe – modele nueronu, sieci jednokierunkowe i rekurencyjne - SN.

 

 

9

Algorytmy ewolucyjne – system WEKA - M9.

 

 

10

Algorytmy ewolucyjne – strategie ewolucyjne, programowanie genetyczne.

 

 

11 - 14

Realizacja projektów.

 

 

15

Zaliczenie projektów.

 

 

 

 

Zajęcia 1 – 10 podzielone są na 5 bloków po 2 ćwiczenia każdy.

Z każdego bloku zajęć należy przygotować sprawozdanie na następne (3)  zajęcia.

Na zajęciach 10 ustalone zostaną tematy projektów. Grupy projektowe mogą liczyć od 2 do 3 osób.

Na zajęciach 11-14 możliwe jest omówienie implementacji algorytmów. Dodatkowo podczas zajęć ocenione zostaną sprawozdania 1- 5.

Końcowe zaliczenie na 15 ćwiczeniach.

 

WEKAWekaManual-3.6.0

WEKA - weka-3-6-1

 

WEKA – RSES - programy

 Tematy projektów:          

1) Algorytm grupowania przybliżony k-średnich

2) Algorytm grupowania przybliżony wokół medoidów

3) Algrytm wyszukwiania reduktów z wykorzystaniem prawa ekspansji

4) Algorytm grupowania hierarchicznego z wykorzystaniem macierzy stopnia nierozróżnialności

5) Algrytm grupowania hierarchicznego Min-Min-Roughness - MMR

6) Algorytm grupowania hierarchicznego RAHCA

7) Algorytm grupowania rozmyty przybliżony k-średnich

12) Algorytm EM

13) Algorytm DBScan

14) Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w dziedzinie:

- selekcji atrybutów (cech), określenia optymalnych parametrów dla klasyfikatorów

15) Algorytm ES (strategie ewolucyjne) (1, 1) (M, L), (M + L)

16) Algorytm genetyczny

17) Algorytm Evolutionary Programming

18) Algorytm Programowania Genetycznego

 

MATERIAŁY

 

 

Algorytm SQ

Algorytm SQ - Projekt

Algorytm F-LEM1

Algorytmy F-LEM1 - Projekt

Algorytmy LEM2

Algorytmy LEM2 - Projekt

Sieci Neuronowe

Sieci Neuronowe - Projekt I

Sieci Neuronowe - Projekty

Sieci Neronowe - Projekt II

Grupowanie danych

Rough k-means - Projekt

Grupowanie danych I

Rough k-medoids - Projekt

Grupowanie III

Fuzzy k-means - Projekt

Zbiory atrybutow

Expansion Algorithm - Projekt

 

Evolutionary Strategies -Projekt