Systemy Informacji Przestrzennej

Przeglądarka plików SHP

 

Zadanie projektowe

1) Zaprojektowanie i implementacja przeglądarki plików shp.

 

Dodatkowe funkcjonalności:

1) Edycja plików shp

    Możliwość edycji plików shape.

 

 

Projekty dodatkowe:

1) Model TIN

2) Zapis danych (kompresja) przy zastosowaniu drzew czwórkowych (ang. quad tree)

 

Założenia projektowe:

1. Odczyt poszczególnych obiektów punktowych, liniowych oraz polygonowych

2. Operacje powiększ - pomniejsz (zoom in - zoom out)

3. Przesuwanie - Pan

4 Zaznaczanie wyświetlanego obszaru myszą - punktowe lub jako prostokąt

5. Odczyt wielu warstw - plików shape

6. Odczyt plików dbf.

7. Możliwość zmiany wyglądu poszczególnych obiektów - np. kolorowanie

 


Przykładowe rozwiązania:

1. Projekt I

2. Projekt II

3. Projekt III

Dane - Pliki

 


Materiały:

1. Dokumentacja formatu ESRI .shape: shapefile.pdf

2. Model TIN: TIN.txt

3. DBF format: dbasefil.doc