PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU SIECIOWYM I


 

Programowanie aplikacji sieciowych w tym:

 

1. Aplikacji wykorzystujacych interfejs gniazd (ang. sockets)

 

Tresci kształcenia

 

1 Aplikacja sieciowa wykorzystujaca interfejs gniazd. Projekt implementacji i protokołu komunikacyjnego.

2-3 Implementacja wybranej aplikacji.

4 Prezentacja aplikacji gniazdkowej.

 

 

Kryteria oceny przedmiotu

Ocena z pracowni specjalistycznej jest srednia ocen z poszczególnych implementacji.

 

Literatura i wykorzystywane oprogramowanie

Specyfikacje protokołów:

- RFC 793 TCP

- RFC 791 IP

- RFC 768 UDP

- RFC 2616 HTTP

 

Specyfikacje technologii i standardów:

- XML,XPath,XSLT,XML Schema itd. dostepne pod adresem http://www.w3c.org

- Technologie Java EE dostepne pod adresem http://java.sun.com/javaee/technologies/index.jsp

 

- dokumentacja Java SE - http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/net/ServerSocket.html

 


 

 

Zajęcia I

 Z1,    Z2,   Z3Z4Z5, OS

Zadanie:

1)     Implementacja prostej aplikacji w architekturze klient – serwer opartej na gniazdkach z obsługą poleceń podaną na zajęciach.

2)     Implemntacja klasy wątku z obsługą Timera, kończącą działanie wątku po określonym czasie.

3)     W klasie gniazdka serwera wykorzystać SetSoTimeout

Zgodnie z opisem  Zadanie I

 


Zajęcia II

Wybór projektów aplikacji sieciowej:

Kod - Aplikacja I - Aplikacja II, pliki - pliki

Zadanie:

1)     Zaimplemntować zgodnie z kodem podanym na stronie Zadanie II, przesyłanie plików z serwara do aplikacji klienta, z wykorzystaniem serializacji klasy własnego pakietu.

2)     Dodatkowe polecenie – odczyt plików z danego katalogu roboczego serwera (polecenie LIST – podaj zawartość katalogu).

Zadanie – Opis - Zadanie II


Zajęcia III

Implementacja blokowania zapisu-odczytu w aplikacji wielowątkowego serwera.

Zadanie – Opis - Zadanie III

Implementacja GUI wyświetaljąca zawartość katalogu roboczego na serwerze oraz katalogu roboczego na kliencie. Nawigacja po katalogu roboczym serwera z wykorzystaniem polecenia CHDIR.

Zadanie – Opis - Zadanie IV

Implementacja GUI wyświetaljąca zawartość katalogu roboczego na serwerze oraz katalogu roboczego na kliencie - kontynuacja.

Nawigacja po katalogu roboczym serwera z wykorzystaniem polecenia CHDIR.

Nawiązanie połączenia z bazą Access.

Zapoznać się z specyfikacją protokołu FTP - rfc 959

Zadanie – Opis - Zadanie V

Implementacja modułu zdalnej administracji serwerem FTP

Założenia:

1)     Obsługa połączeń SSL

2)     Serwer FTP powinien zapisywać do pliku wszystkie zdarzenia w systemie: start systemu, logowanie, upload, download

3)     Logowanie do systemu serwera jako użytkownik admin

4)     Przeglądanie zdalne pliku zdarzeń

5)     Plik konfiguracyjny serwera z informacją o portach, maksymalnym czasie braku połączenia od klienta po którym jest wylogowywany z systemu ewentuanie musi ponownie podać hasło

6)     Edycja tabeli USERS w tym katalogu użytkownika root/user1

7)     Użytkownicy mają domyślnie ustawiane prawa dostępu katalogu domowego: root/user1 lub do całego systemu plików serwera root

8)     Podczas startu systemu katalog root powinien być ustalany na dowolny katalog systemu np. D:\\SERVER lub na pełny dostęp "."

Uruchomienie serwera WWW z modułem PHP oraz PERL. Kod serwera : jserwer

 

Implementacja podstawowych operacji na tabeli USERS.

Implementacja połączeń SSL.

Wywołanie prostego skryptu w PHP.

Zadanie – Opis - Zadanie VI

Klient HTTP, wyświetlanie macierzy plików graficznych. Interfejs GUI - GUI

Kod .NET – klient SNMTP, POP3 - poczta

 


Zajęcia IV-VIII

Implementacja oraz zaliczenie projektu aplikacji gniazdkowej


STRONA PROJEKTU - PROJEKT