Aplikacja WWW - projekt -  Java Server Pages – 26.10.2009


1. Zaprojektować bazę danych według schematu:

 

Utworzyć tabelę product z następujacymi kolumnami i odpowiednimi typami (ID, NAME, DESC, INFO):

 

Wyświetlić dane tabeli product z wykorzystaniem technologii jsp

Plik newjsp.jsp

<%@ page import="java.sql.*" %>

 

<HTML>

    <HEAD>

        <TITLE>Tabela product z bazy danych test - mySQL </TITLE>

    </HEAD>

 

    <BODY>

        <H3>Tabela product z bazy danych test - mySQL </H3>

 

        <%

 

            Connection connection = null;

 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();

 

           connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///test", "root", "root");

 

            Statement statement = connection.createStatement() ;

            ResultSet resultset =

                statement.executeQuery("select * from product") ;

        %>

 

        <TABLE BORDER="1">

            <TR>

                <%  int i = 1;

 

                    while(i < resultset.getMetaData().getColumnCount()) {

                %>

                <TH><%= resultset.getMetaData().getColumnName(i)%></TH>

                <%

                    i++;

                } %>

                <% while(resultset.next()){ %>

            <TR>

                <%  i = 1;

 

                    while(i <= resultset.getMetaData().getColumnCount()) {

                %>

                <TD> <%= resultset.getString(i) %></td>

                <%

                    i++;

                } %>

 

            </TR>

            <% } %>

        </TABLE>

    </BODY>

</HTML>

 

Plik tableinfo.jsp

<%@ page import="java.sql.*" %>

 

<HTML>

    <HEAD>

        <TITLE>Tabela product z bazy danych test - mySQL </TITLE>

    </HEAD>

 

    <BODY>

        <H1></H1>

 

        <%

 

            Connection connection = null;

 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();

 

           connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///test", "root", "root");

 

            Statement statement = connection.createStatement() ;

            ResultSet resultset =

                statement.executeQuery("select * from product") ;

        %>

 

        <TABLE BORDER="1">

            <TR><TH>Product</TH></TR>

 

                <%  int i = 0;

                    while(resultset.next()){ %>

                    <TR><TD>Product NR<%= i %>

                <% i++; %>

                </TD>

            </TR>

            <% } %>

        </TABLE>

    </BODY>

</HTML>

 

 

Plik index.jsp

<%--

    Document   : index

    Created on : 2009-10-15, 22:26:14

    Author     :

--%>

 

<%@ page import="java.sql.*" %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 

<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

        <title>JSP Page</title>

    </head>

    <body bgcolor="#D9D9D9">

 

        <TABLE BORDER=1 ALIGN=CENTER CELLPADDING=3 WIDTH="800" bgcolor="wheat">

        <TR>

            <TD ROWSPAN=2 VALIGN=MIDDLE WIDTH="300">

                <I>

                     <a href="HibernateExample">Hibernate Example - serwlet</a><BR><BR>

                     <a href="HibernateJSP.jsp">Hibernate Example JSP</a><BR><BR>

                     <a href="newjsp.jsp">Example - Table Product - JSP</a><BR><BR>

                     <a href="pss_www_p6.htm">TODO List - JSP</a><BR><BR>

                </I>

            </TD>

            <TD>

                <jsp:include page="tableinfo.jsp" />

            </TD>

        <TR>

            <TD>

                <jsp:include page="newjsp.jsp" />

            </TD>

</TABLE>

    </body>

</html>

 

<%--

    Document   : HibernateExample_jsp

    Created on : 2009-10-24, 12:06:23

    Author     : --%>

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 

<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

        <title>JSP Page</title>

    </head>

    <body>

        <h3>TODO: Implementacja wyswietlania zawartości tabel</h3>

   

        <h4>product, user, client z wykorzystaniem JSP oraz HIbernate</h4>

 

    </body>

</html>

 

 

 

 

1. Tabela użytkowników systemu: Client / Person / Product – wprowadzić przykladowe dane

Tabela zleceń: Orders z indentyfikatorem każdego zlecenia, identyfikatorem produktu, identyfikatorem klienta

2. Wyświetlanie wszystkich zleceń danego klienta – technologia JSP z wykorzystaniem bibliotek Hibernate

3. Wyświetlanie dla danego produktu wszystkich zamówień jakie zostały na ten produkt złożone – technologia JSP z wykorzystaniem bibliotek Hibernate

4. Utworzenie z dostępnych produktów, bieżącego koszyka

Informacje o JSP: http://www.apl.jhu.edu/~hall/java/Servlet-Tutorial/Servlet-Tutorial-JSP.html

 Pliki z kodem: ps04