Aplikacja WWW - projekt -  JSF – 20-23.11.2009


 

1. Rozpakować archiwum  mysql-consult do katalogu projektu:

2. Utworzyć nową bazę danych consult:

 

Nawiązać połączenie z serwerem MySQL:

 

 

Utworzyć bazę danych consult:

 

 

Odczytać strukturę dostępnych baz danych na serwerze MySQL, utworzyć połączenie JDBC z bazą consult:

 

 

Otworzyć rozpakowane archiwum mysql-consult, polecenie File->Open:

 

 

Przeanalizować kod poleceń SQL tworzących tabele danych (dla bazy consult):

 

 

W oknie Connection wybrać utworzone połączenie JDBC z bazą consult:

 

 

Wykonać polecenie RunSQL (pasek narzędziowy):

 

 

Odczytać strukturę dodanych tabel do bazy consult.

Utworzyć nowy projekt webowy (opcja Web Application):

 

 

Projekt nazwać ConsultingAgency:

 

 

Dołączyć do projektu framework JavaServerFaces:

 

 

Odczytać strukturę projektu:

 

 

 

Wybrać opcjęNew->Entity Classess from Database:

 

 

Podać połączenie JDBC consult jako źródło danych:

 

 

Wybrać wszystkie dostepne tabele w bazie consult:

 

 

Wybrać opcję Create Persistence Unit:

 

 

Wypełnić opcje zgodnie z podanym wzorem:

 

 

 

Wykonać polecenie Create, poniżej widok utworzonych klas dla jpa.enities

 

 

Wybrać opcję New->JSF Pages from Entity Classes:

 

 

Zaznaczyć wszystkie klasy (tabele) z jpa.entities:

 

 

Wprowadzić podane parametry (domyślne):

 

 

Sprawdzić kod utworzonych klas dostepu do tabel. Dołączyć dlaklasy ProjectPK konstruktor bezargumentowy (także dklaklasy Cliento ile wystapi błąd podczas komplilacji)

 

 

Przetestować poszczególne opcje aplikacji.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie:

1.    Wyeksportować bazę danych z projektu zaliczeniowego do postaci poleceńSQL (baza danycMySQL, opcje Backup).

2.    Wykonać polecenia podane w powyższym opisie.

3.    Przeanalizować dokładnie kod tworzonych klas java.