Aplikacja WWW – Model MVC -  Java Server Pages – 09.11.2009


1. Utworzyć klasę dostępu do baz danych dbmodel. Zadaniem klasy jest:

a) zapewnienie połączenia z dedykowana bazą danych aplikacji www

b) wykonywanie zapytań z wykorzystaniem bibliotek Hibernate, sterownika JDBC, JDBC-ODBC

2. Utworzyć klasę zarządcy widoku aplikacji www. Zadaniem klasy jest:

a) zapewnienie widoku 2 lub 3 panelowego aplikacji, oraz ich dynamiczna zmiana

b) obsługa ccs

Przykładowo:

1.      lewy panel wyświetla wszystkie tabele projektu

2.      po zaznaczeniu myszą konkretnej tabeli z lewego panelu w górnym panelu wyświetlane zostają wszystkie rekordy wybranej tabeli

3.      po zaznaczeniu konkretnego rekordu tabeli z górnego panelu, w dolnym panelu w poszczególnych polach tekstowych panelu pojawiają się wartości kolumn edytowanej tabeli, możliwość ich edycji,dodawania.

Tabele,  ich liczba, właściwości zależą od konkretnego projektu opisanego w specyfikacji.

3. Odpowiednie wykorzystanie technologii serwletów oraz JSP w projekcie.

4.  Zastosowanie technologii CSS, odpowiedni wygląd graficzny aplikacji.

5. Wykorzystanie obiektów sesji, oraz javabeans.