PROGRAMOWANIE W ŚRODWISKU SIECIOWYM I


 

ĆWICZENIE V

 

Nawiązanie połączenia z bazą ACCESS

public    void connect () {
 
        long time1 = System.currentTimeMillis();
 
    // connecting to database
 
    Connection con = null;
    Statement stmt = null;
    ResultSet rs = null;
 
    try {
      Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:pss_data");
 
      stmt = con.createStatement();
      rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM Data");
 
      // displaying records
 
      while(rs.next()) {
        out.print(rs.getObject(1).toString());
        out.print("\t");
        out.print(rs.getObject(2).toString());
        out.print("\t\t");
        out.print(rs.getObject(3).toString());
        out.print("\n");
      }}
}

 

 

 

ZADANIE

 

1) Należy dodać polecenie logowania na serwer, odczytu loginu i hasla, zatwierdzenia połączenia, jeżeli dane konta są poprawne.

2) Nawigacja po katalogach zdalnych i lokalnych serwera i klienta.