Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Publikacje

 1. Maciej Brzozowski, Andrzej Chmielewski "Immune Approach to the Protection of IoT Devices ", Springer, Lecture Notes in Computer Science 10018, 2016, p. 75-92.
 2. Maciej Brzozowski, Andrzej Chmielewski "Embedding the V-Detector Algorithm in FPGA", Springer, Lecture Notes in Computer Science 9842, 2016, p. 43-54.
 3. Maciej Brzozowski, Andrzej Chmielewski "Hardware Approach for Generating b-detectors by Immune-Based Alghorithm", Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 2014.
 4. Maciej Brzozowski "Wpływ obfuskacji na parametry techniczne projektów sprzętowych na bazie układów Altery", Logistyka, 2014, nr 4.
 5. Maciej Brzozowski "Wpływ obfuskacji na parametry techniczne projektu", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12 (2013), s. 15-18.
 6. Vyacheslav N. Yarmolik, Maciej Brzozowski "Physical unclonable function based on RS latch", Project management : selected issues, 2010, s.93-110
 7. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuscation quality in hardware designs", Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka, 2009, Z.4, s.19-29 Podlaska Digital Library
 8. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuskacja w zabezpieczaniu praw autorskich do projektów sprzętowych", KNWS’08, Przegląd Telekomunikacyjny, 2008, nr 6, s.763-765
 9. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuskacja - narzędzie zabezpieczające prawa autorskie do projektów sprzętowych", RUC'08, "Pomiary, Automatyka, Kontrola", R.54, nr 8 (2008), s.477-479
 10. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "VHDL obfuscation techniques for protecting intellectual property rights on design", 5th IEEE East-West Design and Test Symposium, Yerevan, 2007, p.371-375
 11. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuscation as Intellectual Rights Protection in VHDL Language", 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Los Alamitos, 2007, p.337-340
 12. Eugenia Busłowska, Maciej Brzozowski, Ireneusz Mrozek "Transparentne testowanie pamięci RAM", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7 (2006), s.25-28
 13. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "System wbudowujący znak wodny w kod źródłowy oprogramowania" Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : IV Sympozjum, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki (Łódź, Polska),Łódź, 2005
 14. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Analiza statystycznych właściwości kodu źródłowego", XI Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : zbiór referatów, PTSK 2004
 15. Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Metody i implementacja ochrony praw autorskich w oprogramowaniu komercyjnym", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12 (2004), s.28-29

Wystąpienia

 1. "Analiza wybranych cyberataków", IPK Szanse i Zagrożenia Cyberprzestrzeni, 17 marca 2016
 2. "Prawo o szkolnictwie wyższym" 20 października 2014
 3. "Obfuskacja, deobfukacja oraz reverse engeering", XI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 14 maja 2013
 4. "Metody obfuskacyjne w zabezpieczaniu własności intelektualnej do projektów sprzętowych", Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, 19 czerwca 2012
 5. Metody ochrony własności intelektualnej, X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 30 maja 2012
 6. "Bezpieczeństwo sieci komputerowych", 23 kwietnia 2012
 7. "Metody obfuskacyjne w zabezpieczaniu własności intelektualnej do projektów sprzętowych", 28 marca 2012
 8. "Struktury reprogramowalne", 7 listopada 2011
 9. Obfuskacja, deobfukacja oraz reverse engeering, IX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 10 maja 2011
 10. Reprezentowanie Katedry Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych na Dniach otwartych Politechniki Białostockiej, 26 marca 2011
 11. "Metody obfuskacyjne w zabezpieczaniu własności intelektualnej do projektów sprzętowych", 9 czerwca 2010
 12. "Ochrona własności intelektualnej za pomocą kluczy sprzętowych HASP, obfuskacji i steganografii", VIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 15 kwietnia 2010
 13. "Prezentacja metod kryptograficznych", VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 27 kwietnia 2009
 14. "Techniki ochrony własności intelektualnej z wykorzystaniem kluczy sprzętowych HASP, obfuskacji i steganografii", VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 31 maja 2008
 15. "Obfuskacja - narzędzie zabezpieczające prawa autorskie do projektów sprzętowych", RUC 2008, Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin, 15-16 maj 2008
 16. "Obfuscation as Intellectual Rights Protection in VHDL Language", 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications, CISIM Elk, Poland 2007, June 28 - June 30
 17. "Zabezpieczanie oprogramowanie kluczami HASP. Język opisu sprzętu VHDL i jego wykorzystanie w układach programowalnych", V Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 21 kwietnia 2007
 18. "System wbudowujący znak wodny w kod źródłowy oprogramowania" Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : IV Sympozjum, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki, 12-13 kwietnia 2005
 19. "Analiza statystycznych właściwości kodu źródłowego", XI Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju, Białystok–Augustów, 1–4 września 2004

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland