Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Publikacje

Maciej Brzozowski "Wpływ obfuskacji na parametry techniczne projektu", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12 (2013), s. 15-18.

Vyacheslav N. Yarmolik, Maciej Brzozowski "Physical unclonable function based on RS latch", Project management : selected issues, 2010, s.93-110

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuscation quality in hardware designs", Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka, 2009, Z.4, s.19-29 Podlaska Digital Library

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuskacja w zabezpieczaniu praw autorskich do projektów sprzętowych", KNWS’08, Przegląd Telekomunikacyjny, 2008, nr 6, s.763-765

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuskacja - narzędzie zabezpieczające prawa autorskie do projektów sprzętowych", RUC'08, "Pomiary, Automatyka, Kontrola", R.54, nr 8 (2008), s.477-479

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "VHDL obfuscation techniques for protecting intellectual property rights on design", 5th IEEE East-West Design and Test Symposium, Yerevan, 2007, p.371-375

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuscation as Intellectual Rights Protection in VHDL Language", 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Los Alamitos, 2007, p.337-340

Eugenia Busłowska, Maciej Brzozowski, Ireneusz Mrozek "Transparentne testowanie pamięci RAM", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7 (2006), s.25-28

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "System wbudowujący znak wodny w kod źródłowy oprogramowania" Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : IV Sympozjum, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki (Łódź, Polska),Łódź, 2005

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Analiza statystycznych właściwości kodu źródłowego", XI Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : zbiór referatów, PTSK 2004

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Metody i implementacja ochrony praw autorskich w oprogramowaniu komercyjnym", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12 (2004), s.28-29

Aleph link

Wystąpienia

"Obfuskacja - narzędzie zabezpieczające prawa autorskie do projektów sprzętowych", RUC 2008, Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin, 15-16 maj 2008

"Obfuscation as Intellectual Rights Protection in VHDL Language", 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications, CISIM Elk, Poland 2007, June 28 - June 30

"System wbudowujący znak wodny w kod źródłowy oprogramowania" Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : IV Sympozjum, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki, 12-13 kwietnia 2005

"Analiza statystycznych właściwości kodu źródłowego", XI Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju, Białystok–Augustów, 1–4 września 2004

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland