Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Publikacje

Maciej Brzozowski, Andrzej Chmielewski "Hardware Approach for Generating b-detectors by Immune-Based Alghorithm", Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 2014.

Maciej Brzozowski "Wpływ obfuskacji na parametry techniczne projektów sprzętowych na bazie układów Altery", Logistyka, 2014, nr 4.

Maciej Brzozowski "Wpływ obfuskacji na parametry techniczne projektu", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12 (2013), s. 15-18.

Vyacheslav N. Yarmolik, Maciej Brzozowski "Physical unclonable function based on RS latch", Project management : selected issues, 2010, s.93-110

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuscation quality in hardware designs", Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka, 2009, Z.4, s.19-29 Podlaska Digital Library

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuskacja w zabezpieczaniu praw autorskich do projektów sprzętowych", KNWS’08, Przegląd Telekomunikacyjny, 2008, nr 6, s.763-765

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuskacja - narzędzie zabezpieczające prawa autorskie do projektów sprzętowych", RUC'08, "Pomiary, Automatyka, Kontrola", R.54, nr 8 (2008), s.477-479

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "VHDL obfuscation techniques for protecting intellectual property rights on design", 5th IEEE East-West Design and Test Symposium, Yerevan, 2007, p.371-375

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Obfuscation as Intellectual Rights Protection in VHDL Language", 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Los Alamitos, 2007, p.337-340

Eugenia Busłowska, Maciej Brzozowski, Ireneusz Mrozek "Transparentne testowanie pamięci RAM", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7 (2006), s.25-28

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "System wbudowujący znak wodny w kod źródłowy oprogramowania" Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : IV Sympozjum, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki (Łódź, Polska),Łódź, 2005

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Analiza statystycznych właściwości kodu źródłowego", XI Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : zbiór referatów, PTSK 2004

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik "Metody i implementacja ochrony praw autorskich w oprogramowaniu komercyjnym", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12 (2004), s.28-29

Aleph link

Wystąpienia

"Obfuskacja - narzędzie zabezpieczające prawa autorskie do projektów sprzętowych", RUC 2008, Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin, 15-16 maj 2008

"Obfuscation as Intellectual Rights Protection in VHDL Language", 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications, CISIM Elk, Poland 2007, June 28 - June 30

"System wbudowujący znak wodny w kod źródłowy oprogramowania" Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : IV Sympozjum, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki, 12-13 kwietnia 2005

"Analiza statystycznych właściwości kodu źródłowego", XI Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju, Białystok–Augustów, 1–4 września 2004

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland