Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

TeX/LaTex

MikTeX - Kompilator TeX/LaTeX (Windows)

Led - Nakładka (edytor) na LaTeX'a (Windows)

wipb - Klasa LaTeX'owa konfigurująca środowisko pod prace dyplomowe wraz z przykładami

OpenOffice - Otwarty edytor tekstu

Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language

Altera - Producent układ programowalnych

Xilinx - Producent układ programowalnych

Xess - Producent płyt programowalnych na bazie Xilinx'a

Slscorp - Producent płyt programowalnych na bazie Altera'y

Inne

MSDN - Producent MSDN Academic Alliance Software Center

USOSweb Politechniki Białostockiej

Sylabusy Politechniki Białostockiej


Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland