Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Pracownia specjalistyczna 01 - Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie programu zajęć oraz kryterium oceniania.

Pracownia specjalistyczna 02-03 - Implementacja podstawowych modułów kryptograficznych.

Pracownia specjalistyczna 04-05 - Generatory liczb pseudolosowych. Szyfry strumieniowe. Plik testowy - 1, Plik testowy - 2, Plik testowy - 3

Pracownia specjalistyczna 06-07 - Kryptosystemy symetryczne - algorytm DES. Dokumentacja fips46-3. Strona 1 i strona 2 do testów. Plik testowy - 1, Plik testowy - 2, Plik testowy - 3

Pracownia specjalistyczna 08-09 - Wstęp do OpenWrt. Secure Shell (SSH).

Pracownia specjalistyczna 10-11 - Firewall.

Pracownia specjalistyczna 12-13 - Ftp.

Pracownia specjalistyczna 14-15 - Samba.

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland