Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Bazy danych w aplikacjach sieciowych

Pracownia specjalistyczna 01 - Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie programu zajęć oraz kryterium oceniania. Przygotowanie "warsztatu" pracy.

Pracownia specjalistyczna 02 - Podstawy języka SQL - przypomnienie.

Pracownia specjalistyczna 03 - Język PL/SQL - wprowadzenie.

Pracownia specjalistyczna 04 - Język PL/SQL.

Pracownia specjalistyczna 05 - Projekt bazy danych. Perspektywy.

Pracownia specjalistyczna 06 - Język PL/SQL.

Pracownia specjalistyczna 07 - Język PL/SQL - Perspektywy/wyzwalacze.

Zasady zaliczenia.

Wyniki kolokwium. Ostatnia modyfikacja 11.01.2018 17:53:33.

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland