Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Pracownia specjalistyczna 1 - Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie programu zajęć oraz kryterium oceniania. Przygotowanie "warsztatu" pracy.

Pracownia specjalistyczna 2-3 - Implementacja prawidłowej kontroli dostępu do danych.

Pracownia specjalistyczna 4-5 - Implementacja formularza logowania.

Pracownia specjalistyczna 6-7 - Generowanie haseł.

Pracownia specjalistyczna 8 - Metody zabezpieczeń przed SQL Injection.

Przełożenie zajęć.

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland