Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Home | Projects | Information | Contact

Materiały - stacjonarne

Materiały - niestacjonarne

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Pracownia specjalistyczna 01 - Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie programu zajęć oraz kryterium oceniania. Przygotowanie "warsztatu" pracy.

Pracownia specjalistyczna 02 - Implementacja prawidłowej kontroli dostępu do danych.

Pracownia specjalistyczna 03 - Implementacja formularza logowania.

Pracownia specjalistyczna 04 - Generowanie haseł.

Pracownia specjalistyczna 05 - Metody zabezpieczeń przed SQL Injection + Prezentacja.

Pracownia specjalistyczna 06-07 - Analiza budowy aplikacji.

Zasady zaliczenia.

Przełożenie zajęć. - 30.10.2018, 22.01.2019.

Bialystok Technical University
Wiejska 45A Street
15-351 Bialystok
Poland