Dydaktyka:

Lista publikacji (Publications)

Niektore prezentacje (Presentations)

e-mail:
boldak@wi.pb.edu.pl