Wszystkie wykłady są dostępne na licencji GFDL. Obrazy są dość mocno skompresowane, żeby obraniczyć ilość miejsca zajmowanego przez nie na serwerze.
  1. Wykład 1: Pojęcie obrazu cyfrowego, percepcja obrazu i koloru przez człowieka, pozyskiwanie obrazów cyfrowych, modele kolorów.
  2. Wykład 2: Operacje bezkontekstowe na pikselach obrazu.
  3. Wykład 3: Operacje kontekstowe na pikselach obrazu.
  4. Wykład 4: Detekcja cech: krawędzi, linii, rogów, skupisk.
  5. Wykład 5: Morfologia matematyczna.
  6. Wykład 6: Przetwarzanie w dziedzinie częstotliwości.
  7. Wykład 7: Segmentacja obszarowa.
  8. Wykład 8: Segmentacja krawędziowa - modele odkształcalne .