Andrzej Chmielewski
Informacje ogólne > Praca naukowa > Publikacje

Publikacje


Rok 2007

1. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., Dual representation of samples for negative selection issues, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 14, No. 4, 2007, pp. 579-590.

2. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., On the distance norms for multidimensional dataset in the case of real-valued negative selection application, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Zeszyt 2, 2007, pp. 39-50.

3. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., Simple method of increasing the coverage of nonself region for negative selection algorithms, 6th Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM07), June 28-30, Ełk (Poland), pp. 155-160.

Rok 2006

1. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., Badanie przydatności algorytmu generującego V-detektory do klasyfikacji wybranych zbiorów, VI Krajowa Konferencja Naukowa "Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe", Wrocław (Poland), June 21-23, 2006, Vol. I, pp.13-22.

2. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., Comparing Real-Valued Negative Selection Algorithms for Intrusion Detection Applications, 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems (ACS 2006), Międzyzdroje (Poland), October 18-20, 2006, Vol. I, pp. 387-395.

3. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., V-Detector algorithm with tree-based structures, in Proccedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła (Poland), November 6-10, 2006, pp. 9-14.

4. Chmielewski A., Wierzchoń S.T., Experiments with V-Detector algorithm, System Science, Vol. 32, No. 4, 2006, pp. 55-63.