Oceny

W zależności od wybranej gramatyki, za każdy z modułów można uzyskać następującą liczbę punktów:

Punktacja

                                                           3.0          4.0          5.0
Analizator leksykalny                      1              1             1
Analizator składniowy                     2              3             4
Analizator semantyczny                  1              2             3
Generator kodu pośredniego        1               2            3
Interpreter                                          1               2            3


Za każdy tydzień spóźnienia od liczby punktów za dany moduł odejmowane jest 20%.

Ocena:

[0,6) = 2.0
[6,8) = 3.0
[8,10) = 3.5
[10,12) = 4.0
[12,13) = 4.5
[13,14) = 5.0