Andrzej Chmielewski
Informacje ogólne > Dydaktyka > Techniki kompilacji

Techniki kompilacji

Zadaniem studentów jest implementacja własnego kompilatora dla wybranej gramatyki (gramatyki można znaleźć na stronie dr Oskara Świdy). 

Gramatykę (a tym samym maksymalną ocenę) należy wybrać przed oddaniem modułu analizatora składniowego.

Szczegółowy opis wymagań stawianych aplikacji znajduje się w sekcji Zaliczenie oraz Oceny.


Podmenu