Andrzej Chmielewski
Informacje ogólne > Dydaktyka > Sieci komputerowe 2 > Szczegółowy plan zajęć

Szczegółowy plan zajęć

  1. Konfiguracja serwera NFS (Network File System).
  2. Konfiguracja serwera Samba.
  3. Konfiguracja serwera pocztowego (Sendmail lub/oraz Postfix) wraz z POP3 oraz POP3S.
  4. Konfiguracja serwera DNS.
  5. Implementacja aplikacji sieciowej z wykorzystaniem gnizadek (pdf).