Andrzej Chmielewski
Informacje ogólne > Dydaktyka > Sieci komputerowe 2

Sieci komputerowe 2

Jest to kontynuacja przedmiotu Sieci komputerowe. Druga część semestru przeznaczona jest na implementację aplikacji z wykorzystaniem socket-ów.

Warunki zaliczenia

  1. Zrealizowanie wszystkich zadań oraz oddanie dokumentacji (max. 5 punktów). Na realizację niezakończonych zadań w terminie przeznaczone są ostatnie zajęcia w semestrze.
  2. Kolokwium (max. 5 punktów).
  3. Implementacja aplikacji z wykorzystaniem socket-ów (max. 10 punktów).
Punktacja

[  0    -   10] - 2.0
(10   - 12.5] - 3.0
(12.5  -  15] - 3.5
(15  -  17.5] - 4.0
(17.5  -  20] - 5.0

Podmenu